Middagsymposium


19 juni 2020


Bildung.city | Amsterdam

Accreditatie

Voor de Masterclass Triple problematiek is bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd:

  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); accreditatiepunten voor SKJ worden verkregen met goedkeuring van NIP/NVO.
  • Registerplein
  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)

‚Äč

VOOR DIT CONGRES IS ACCREDITATIE GOEDGEKEURD DOOR:

 

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)

Categorie Accreditatiepunten
Algemene scholing cluster 1,2 en 3 3

Zie onderaan deze pagina een volledige lijst van specialisaties waarvoor deze accreditatiepunten van toepassing zijn.
 

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Categorie Accreditatiepunten
K&J/OG herregistratie 2,5
K&J/OG opleiding - behandeling 0,5
K&J/OG opleiding - diagnostiek 0,5
   

Registerplein

 

Categorie Accreditatiepunten
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners 2,5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners 2,5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 2,5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO 2,5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 2,5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars 2,5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden 2,5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 2,5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker 2,5

 

 

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). 

Speciaal verzoek?
Is er een vereniging waarvan u accreditatie wenst te krijgen voor deelname? Laat het ons weten, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accreditatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Deelname tijdens een webinar wordt gecontroleerd aan de hand van een toets. Presentie wordt alleen doorgevoerd wanneer de deelnemer 70% van de toetsvragen juist heeft beantwoord. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.


 

 

SPECIALISATIES ABAN ALGEMENE SCHOLING CLUSTER 1,2 EN 3

AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)
Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG)
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL)
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA)
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG)
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
Profiel Beleid & Advies
Profiel forensische geneeskunde
Profiel Infectieziektenbestrijding
Profiel Jeugdgezondheidszorg
Profiel medische milieukunde
Profiel sociaal medische indicatiestelling en advisering
Profiel Tuberculosebestrijding
Stichting KNO-heelkunde (KNO)
Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)
Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso)
Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde (VvZG)