Middagsymposium


19 juni 2020


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13.00 uur - Inloop met koffie en thee

13.30 uur - Triple problematiek in beeld

In het eerste deel van deze masterclass wordt aan de hand van wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring omschreven waar het om gaat bij triple problematiek. Er volgt een antwoord op de vragen: wat is triple problematiek nu eigenlijk? Hoe vaak komt triple problematiek voor? Hoe hangen de problemen met elkaar samen? En waar moet je beginnen in de begeleiding en behandeling?

14.30 uur - Discussie en vragen uit het publiek

14.45 uur - Pauze

15.15 uur - Triple problematiek in de praktijk

In het tweede deel van deze masterclass worden handvatten voor de praktijk gegeven. Patiënten met triple problematiek vormen namelijk vaak een uitdaging voor hulpverleners. Onderwerpen als communicatie en bejegening, begeleiding en behandeling, verwijzen en samenwerken passeren daarom allemaal de revue.

16.15 uur - Discussie en vragen uit het publiek

16.30 uur - Afsluitende borrel

 

Sprekers informatie

Dr. Neomi van Duijvenbode is als psycholoog werkzaam bij Tactus Verslavingszorg, waar zij naar verwachting in september 2020 de opleiding tot GZ-psycholoog afrondt. Ook is zij als senior onderzoeker verbonden aan het Centrum Verslaving & LVB en als gastdocent aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

In 2016 is zij aan de Radboud Universiteit gepromoveerd op haar onderzoek naar de neuropsychologie van verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Sindsdien heeft zij zich gespecialiseerd in onderzoek naar en behandeling van patiënten met complexe problematiek, zoals patiënten met triple problematiek.

In 2019 won zij de ‘Service to the Field Award’ van de American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD). Deze award wordt uitgereikt aan mensen die een betekenisvolle bijdrage hebben geleverd aan verbetering van de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking.